Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Konferenca ndërkombëtare shkencore

 

INFORMACION MBI KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

“TEKNOLOGJITË INOVATIVE NË MBËSHTETJE TË BUJQËSISË DHE AGROTURIZMIT”

 

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike (SSHNT) i Akademisë së Shkencave në bashkëpunim me CNR-IVALSA (Instituti për Vlerësimin e Drurit dhe Specieve Drufrutore) në Firence; me Departamentin e Bioteknologjisë të Fakultetit të Shkencave Natyrore të Universitetit të Tiranës dhe me Qendrën për Transferimin e Teknologjive Bujqësore të Vlorës ka organizuar këtë konferencë shkencore më 12 mars 2019 në kuadër të Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Kombëtar të Kërkimit (CNR) të Italisë, në projektin e të cilit Akademia e Shkencave është agjenci ekzekutive edhe në kuadër të programit "Edukimi në shkencë" të SSHNT-së. Gjithashtu, konferenca u zhvillua nën kujdesin e Shoqatës së Horti-flori-frutikulturës Italiane (SOI). Projekti shkencor "Përmirësimi i mikroshumimit në një shkallë të gjerë të disa prej llojeve të drufrutorëve ekonomikisht të rëndësishëm përmes teknologjisë inovative të kulturës së lëngshme me zhytje të përkohshme - Temporary Immersion System (TIS)" ka për qëllim të përfshijë në kërkimin shkencor jo vetëm teknologjinë inovative të mikroshumimit, por brenda tij të rrisë efektivitetin nëpërmjet teknologjive më të reja dhe bashkëkohore.

 

Kliko për të lexuar më shumë rreth konferencës

Kliko për të lexuar fjalën përshëndetëse të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad. Salvatore Bushatit

 

Kliko për të lexuar fjalën përshëndetëse të zëvendësdekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, prof. dr. Ferdinand Bego

 

Kliko për të lexuar fjalën përshëndetëse të prof. Maurizio Lambardi-t

 

Kliko për të lexuar deklaratën e konferencës

5
5 5
6
6 6
10
10 10
8
8 8
1
1 1
7
7 7
4
4 4
2
2 2
3
3 3