• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Gjeoshkencat dhe Gjeoinxhinieritë

Gjeoshkencat dhe Gjeoinxhinieritë

Drejtues: akad. Rrapo Ormëni.

U krijua në datë 01.03.2023. Objektivat e njësisë:

  • Nxitjen dhe koordinimin në studime, projekte e aktivitete shkencore të nivelit të lartë apo dhe të tjera që trajtohen për herë të parë në fushën e gjeoshkencave dhe gjeoinxhinierive me fokus kryesor rrezikun natyror/gjeologjik dhe rrisqet përkatëse në shkallë kombëtare.

Vendim nr. 10, datë 01.03.2023 Për ngritjen e njësisë kërkimore afatshkurtër në fushën e gjeoshkencave dhe gjeoinxhinierive