• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Vepra më cilësore për antifashizmin

Vepra më cilësore për antifashizmin

  • Klikoni për të lexuar: Vendim nr. 40, datë 14.11.2019,Për shpalljen e fituesve të konkursit për veprën shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) të akorduar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
  • Klikoni për të lexuar: Vendim nr. 23, datë 21.10.2019,Për shpalljen e të nominuarve të konkursit për veprën shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) të akorduar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
  • Klikoni për të lexuar: njoftimin e vendimit të jurisë për të nominuarit e veprave shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) .
  • Klikoni për të lexuar: Shpallet konkursi për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019″
  • Klikoni për të lexuar: Vendim nr 14 datë 24.07.2019 “Për shpalljen e konkursit retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019”
  • Klikoni për të lexuar: Vendim nr. 15 datë 25.07.2019 “Për formimin e jurisë së konkursit retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019
  • Klikoni për të shkarkuar: Deklaratën mbi pranimin e kushteve të konkurrimit
  • Klikoni për të shkarkuar: Deklaratën mbi origjinalitetin dhe autorësinë
  • Klikoni për të shkarkuar: Kërkesën për konkurrim në konkursin retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019