• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Instituti i Historisë

HISTORIKU

Instituti i Historisë është një nga institucionet kërkimore më të hershme në fushën e studimeve historike në Shqipëri. Themelet e tij u hodhën me organizimin e disa bërthamave të studimeve historike si pjesë e Institutit të Studimeve Shqiptare (1940), Institutit të Studimeve (1946) dhe Institutit të Shkencave (1948). Në vitin 1955, seksionet e shkencave shoqërore u shkrinë dhe formuan Institutin e Historisë dhe të Gjuhësisë, i cili iu bashkua Universitetit të Tiranës menjëherë pas krijimit të tij. Prej vitit 1972, Instituti i Historisë veproi si një institut i mëvetësishëm fillimisht si pjesë e Akademisë së sapothemeluar të Shkencave dhe, më pas, si pjesë e Qendrës së Studimeve Albanologjike/Akademisë së Studimeve Albanologjike.    

 

CURRICULUM VITAE

INSTITUTI I HISTORISË

Themelimi:         1972

Vendndodhja:    Sheshi “Nënë Tereza”, nr. 3, Tiranë, Albania

E-mail:             infohistoria@akad.gov.al

Drejtorët:          Prof. dr. Stefanaq Pollo (1972-1990), prof. dr. Selami Pulaha (1990-1991), akademik Kristaq Prifti (1991-1992), prof. as. dr. Kasem Biçoku                                (1993-1997), prof. dr. Ana Lalaj (1997-2005), prof. dr. Marenglen Verli (2005-2007), akademik Beqir Meta (2008-2021), prof. dr. Afrim                                    Krasniqi (2021-2023), prof. dr. Hamit Kaba (2024 – në vijim)