Konferenca 2017

  • Kongresi V-të Ndërkombëtar i Shoqatës Shqiptare të Obstetër- Gjinekologëve 

  • Konferencën shkencore Ndërkombëtare “Risi arkeologjike nga trevat shqiptare” 

  • Konferencën jubilare “Androkli Kostallari figurë e shquar e albanologjisë shqiptare”

  • Konferencën shkencore jubilare “Rexhep Ismajli në 70-vjetorin e lindjes”

  • Konferencën shkencore ndërkombëtare “Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan, (1767-2017)”

  • Konferencën shkencore ndërkombëtare “BalkanCom” me temë: Angazhimi i rajonit të Ballkanit përmes komunikimit dhe rrjetëzimit”

  • Konferencën shkencore ndërkombëtare “Kanceri i Qafës së Mitrës: parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i tij“

  • “Prenkë Jakova në 100-vjetorin e lindjes (1917-2017)”, Tribunë muzikologjike, eskpozitë dhe përshëndetje muzikore
  •