• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Kodi i etikës

Kodi i etikës

  • Lexo: Urdhër Nr.13, datë 6 qershor 2017: “Për njohjen, pranimin dhe zbatimin e KODIT EUROPIAN TË SJELLJES PËR INTEGRITET NË KËRKIMIN SHKENCOR
  • Lexo: Kodin Europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor
  • Lexo: Kodin Europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në gjuhën angleze