• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Çmime 2016

Çmimet Shkencore Kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Edicioni I, Viti 2016

  • Kliko Vendimin Nr. 5, për shpalljen e organizimit të Çmimeve Shkencore Kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2016, datë 10 tetor 2016.
  • Kliko Thirrjen për pjesëmarrje në edicionin e parë të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2016.
  • Kliko Vendimin Nr. 5, për shpalljen e  të nominuarve të Çmimeve Shkencore Kombëtare Vjetore (2016), që akordohen nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë,  datë 10 mars 2017.
  • Kliko për të lexuar më shumë rreth të nominuarve.
  • Kliko Vendimin Nr. 10, për shpalljen e  fituesve të Çmimeve Shkencore Kombëtare Vjetore (2016), që akordohen nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, datë 04 prill 2017.
  • Kliko për të lexuar më shumë rreth fituesve.