• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Aktivitete

Aktivitete - Akademia e të rinjve

  • Lexoni Programin e konferencës
  • Lexoni Librin e abstrakteve të konferencës
  • Lexoni Thirrje për pjesëmarrje në konferencën: “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”
  • Lexoni Përfundime për konferencën e parë shkencore të Akademisë së të Rinjve pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, me temë “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”