• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
 • +355 4 2230305
Resolving Issues

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitete

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitete
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Kolegjit Universitar “Reald” të Vlorës.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit “Karlovi” të Pragës.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit “Eqerem Çabej” të Gjirokastrës.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Sporteve-Tiranë.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Mjekësisë-Tiranë.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Albanian Univesity.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës.
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Tiranës.
Marrëveshje bashkëpunimi me të tjerë
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Instituti Albanogjik të Prishtinës.
Të reja nga marrëveshje bashkëpunimi me Universite
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Kolegjit Universitar “Reald” të Vlorës
 • Lexoni: Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis Akademisë së Shkencave dhe Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës
 • Lexoni: Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis Akademisë së Shkencave dhe Universitetit të Korçës
 • Lexoni: Nënshkuhet e para marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Shkencave dhe Universitetit të Sporteve
 • Lexoni: Akademia e Shkencave dhe Universiteti i Tiranës thellojnë bashkëpunimin
 • Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Mjekësisë
 • Lexoni: Marrëveshje Bashkëpunimi me Akademinë e Shkencave, rikthen traditën kërkimore të Universitetit Bujqësor të Kamzës
 • Lexoni: Marrëveshje Bashkëpunimi