• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Inteligjenca Artificiale

Inteligjenca Artificiale


Drejtues
: akad. Arjan Durrësi, akad. Neki Frashëri

U themelua me vendimin nr.  17  datë 05.03.2021 dhe u rinovua në datë 20.06.2023.

Ka ardhur si propozim i nëngrupit të informatikës në përbërje të komisionit të përhershëm të matematikë-informatikës. Ka si objektiv të koordinojë:

  • kërkimin shkencor në fushën e inteligjencës artificiale
  • evidentimin e gjendjes aktuale të kërkimit në Shqipëri e rajon në nivel shkencor e logjistik dhe kapacitetet intelektuale
  • zhvillimi i konferencës kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë fushë
  • aplikimi për projekte
  • vendosja e bashkëpunimit me qendra homologe të kërkimit dhe riorganizimin e saj deri në konsolidimin e saj si një qendër reale e kërkimit shkencor

Vendim nr. 31, datë 20.06.2023 Për ringritjen e njësisë së kërkim studimit në fushën e inteligjencës artificiale