• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Bioteknologjia & Gjenetika Veprimtaria

Veprimtari të pritshme
  • Lexo Draft programin e konferencës ndërkombëtare “Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm”
  • Lexo Thirrjen III të konferencës ndërkombëtare “Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm”
  • Lexo Thirrjen II të konferencës ndërkombëtare “Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm”
  • Lexo Thirrjen I të konferencës ndërkombëtare “Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm”
  • Lexo Vendim Nr. 25, datë 28.02.2020, “Për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare [Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm]”
Veprimtari të realizuara
Raport mbi zhvillimin e forumit