• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Marrëveshje bilaterale

  • Lexoni / Read Memorandum mirëkuptimi për bashkëpunim shkencor ndërmjet Akademisë së Shkencave të Turqisë dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
  • Lexoni Marrëveshjen midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Institutit të Shkencave të Informacionit në Slloveni.
  • Lexoni Protokoll marrëveshjen mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Bullgarisë.
  • Lexoni Marrëveshjen për bashkëpunim shkencor ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
  • Lexoni Protokollin për veprimtaritë e përbashkëta ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, për periudhën 2024-2025.

Partnerët

Sot Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka marrëdhënie bashkëpunimi me akademi shkencore kombëtare të rajonit dhe më gjerë në botë si: me Akademinë e Austrisë, Britanisë së Madhe, Bullgarisë, Egjiptit, Italisë, Kinës, Kroacisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Polonisë, Rumanisë, Rusisë, Sllovenisë, Turqisë. Bashkëpunimi me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës është shumë i ngushtë; me këtë institucion realizohen shumë veprimtari dhe studime të përbashkëta.

Marrëveshje të nënshkruara

Akademia Bullgare e Shkencave
Bulgarian Academy of Sciences
http://www.bas.bg
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 20 Qershor 2014
Lexoni ligjin e Akademisë së Shkencave të Bullgarisë

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë
Macedonian Academy of Sciences and Arts
http://www.manu.edu.mk
Memorandum Mirëkuptimi
Nënshkruar më/signed on 5 Shtator 2011

Akademia Turke e Shkencave
Turkish Academy of Sciences(TUBA)
http://www.tuba.gov.tr
Rezolutë për bashkëpunim shkencor
Nënshkruar më/signed on 26 janar 2010

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Malit të Zi
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
http://www.canu.cg.yu
Deklarata e përbashkët për ruajtjen e pasurive
Nënshkruar më/signed on 21 qershor 2010

Akademia Malazeze e Shkencave dhe Arteve
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
http://www.canu.cg.yu
Protokolli i Bashkëpunimit Shkencor
Nënshkruar më/signed on 18.02.2002

Akademia Sllovene e Shkencave dhe Arteve
Slovenian Academy of Sciences and Arts
http://www.sazu.si
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 2.10.2002
Lexoni ligjin e Akademisë së Shkencave të Sllovenisë

Akademia Kroate e Shkencave dhe Arteve
Croatian Academy of Sciences and Arts
http://www.hazu.hr
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 18.06.2002

Akademia e Shkencave dhe Arteve te Kosoves
The Academy of Sciences and Arts of Kosova
http://www.ashak.org/
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 8.09.2000
Protokolli i bashkëpunimit, per vitet:2003-2005; 2005-2007; 2007-2009; 2009-2011; 2011-2013; 2013-2015
Lexoni ligjin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës
Lexoni statutin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Akademia Rumune e Shkencave
Romanian Academy
http://www.acad.ro
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 28.04.1995

Akademia Europiane e Shkencave dhe Arteve
European Academy of Sciences and Arts
http://www.euro-acad.eu/
Marrёveshja e bashkëpunimit, për vitet 2010-2015
Nënshkruar më/signed on 14.10.2010

Akademia e Shkencave e Austrise
Österreichische Akademie der Wissenschaften
http://www.oaew.ac.at
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 21.11.2005
Lexoni ligjin e Akademisë së Shkencave të  Austrisë
Lexoni akte nënligjore të Akademisë së Shkencave të  Austrisë
Lexoni statutin e Akademisë së Shkencave të  Austris

Akademia Ruse e Shkencave
Russian Academy of Sciences
http://www.ras.ru
Program i Bashkëpunimit Shkencor
Nënshkruar më/signed on 11.11.2002

Këshilli Kombëtar i Kërkimeve i Italisë
CNR (National Research Council of Italy)
http://www.cnr.it
Memorandum për bashkëpunimin shkencor e tekonologjik
Nënshkruar më/signed on 18.01.2002

Akademia Puljeze e Shkencave
Academia Pugliese delle Scienze
http://www.ateneo.uniba.it/accademiapugliese/
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 16.01.2015

Akademia Polake e Shkencave
Polish Academy of Sciences
http://www.pan.pl
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 18.01.2002

Akademia Britanike
The British Academy
http://www.britac.ac.uk/
Memorandum Mirëkuptimi
Nënshkruar më/signed on 4.04.2002

Akademia Izraelite e Shkencave
The Israel Academy of Sciences and Humanities
http://www.academy.ac.il
Marrёveshje e bashkëpunimit shkencor
Nënshkruar më/signed on 28.04.2004
Lexoni ligjin e Akademisë së Shkencave të Izraelit

Akademia Kineze e Shkencave
The Chinese Academy of Sciences
http://www.cas.ac.cn
Marrёveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 30.04.2002

Akademia e Shkencave e Republikës Islamike të Iranit
Academy of Sciences of IR Iran
http://www.ias.ac.ir/
Memorandum Mirekuptimi
Nënshkruar më/signed on 16.10.2007 (rinovuar në 2015)

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup
http://www.itsh.edu.mk/
Marrëveshje bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 15 prill 2016
Kliko për të lexuar marrëveshjen

Akademia Malazeze e Shkencave dhe Arteve
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
http://www.canu.ac.me/
Protokolli Bashkëpunimi
Nënshkruar më/signed on 26.05.2017
Kliko për të lexuar protokollin