• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Arkiv Ligjor ASH

Arkiv Ligjor ASH

  • Click to read the Statute of the Academy of Sciences of the Republic of Albania
  • Klikoni për të lexuar Statutin e ASH.

 

  • Click to read Law No. 9655, of 11.12.2006 ON THE ACADEMY OF SCIENCES IN THE REPUBLIC OF ALBANIA
  • Kliko për të parë të plotë ligjin e Akademisë së Shkencave së bashku me ndryshimet
  • Kliko për të parë të plotë ligjin bazë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nr.9655, dt.11.12.2006
  • Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 9853 dt. 26.12.2007
  • Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 9949 dt. 07.07.2008
  • Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 10271 dt. 22.04.2010
  • Kliko VKM 79/1949 “Për organikën e Institutit të Shkencave”