• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Njoftime

Njoftime

  • Lexoni Thirrje për pjesëmarrje në konferencën e Dytë Ndërkombëtare: “Kontrolli i Cilësisë së Ajrit dhe Ujit: Faktorë të Rëndësishëm në Mbrojtjen e Shëndetit të Njeriut dhe Ambientit për Zhvillim të Qëndrueshëm”
  • Lexoni (shqip / anglisht) Thirrje për pjesëmarrje në tryezën shkencore “Shqipja midis gjuhëve indoeuropiane, origjina dhe lashtësia e saj”
  • Lexoni Workshop-i Ndërkombëtar mbi Epigjenetikën e bimëve në kushtet  e ndryshimeve klimatike
  • Lexoni Thirrjen për pjesëmarrje në simpoziumin shkencor monumentet e natyrës të Shqipërisë
  • Lexoni Njoftimin e jurisë për veprat e nominuara për çmimin e veçantë “Shuteriqi”.
  • Lexoni Vendimin nr. 64 datë 16 nëntor 2023 “Për shpalljen e konkursit për ringritjen e Akademisë së të Rinjve dhe për pranimet e reja sipas Ligjit e Statutit”.
  • Lexoni Dekretin e Presidentit për emërimin e Kryetarit të Akademisë së Shkencave.

Vende të lira pune

Shpallje për vend të lirë
Fusha: Specialist finance / kontabilist në administratën ndihmëse pranë njësive të përhershme të kërkim-studimit në albanologji pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.
Njësitë e përhershme të kërkim-studimit në albanologji pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
Shpallje për vend të lirë
Fusha: Audit i brendshëm në administratën ndihmëse pranë njësive të përhershme të kërkim-studimit në albanologji pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.
Njësitë e përhershme të kërkim-studimit në albanologji pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
Shpallje për vend të lirë
Fusha: Redaktor shkencor pranë Sektorit të botimeve shkencore, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë.
Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.
Sektori i botimeve shkencore
Shpallje për vend të lirë
Fusha: Koordinator teknik në Qendrën e Botimeve Enciklopedike e Albanologjike, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë.
Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.
Qendra e Botimeve Enciklopedike e Albanologjike