• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Akte konferencash

Akte nga konferencat e organizuara nga ASH

  • Kumtesat nga workshop “Edukimi inxhinierik për energjinë – tendencat dhe sfidat.
  • Kumtesat nga Simpoziumi shkencor “Monitorimi gjeodezik i dinamikës së vijës bregdetare, si faktor themelor në modelimin e këtij fenomeni, me impakt të rëndësishëm në aktivitetin shkencor dhe ekonomiko-shoqëror të vendit”.
  • Kumtesat nga konferenca shkencore e organizuar nga ASH në Universitetin e Elbasanit.
  • Kumtesat nga Simpoziumi shkencor “Vreshtaria dhe verëtaria në hapësirën mbarëshqiptare”.