• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Drejtori

Prof. Dr. Hamit Kaba

DREJTOR I INSTITUTIT TË HISTORISË

 Drejtuesit ndër vite:

  • 1972 – 1990: Prof. dr. Stefanaq Pollo
  • 1990 – 1991: Prof. dr. Selami Pulaha
  • 1991 – 1992: Akademik Kristaq Prifti
  • 1993 – 1997: Prof. asoc. dr. Kasem Biçoku
  • 1997 – 2005: Prof. dr. Ana Lalaj
  • 2005 – 2007: Akademik Marenglen Verli
  • 2008 – 2021: Akademik Beqir Meta
  • 2021 – 2023: Prof. dr. Afrim Krasniqi
  • 2024 e në vazhdim Prof. dr. Hamit Kaba