• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Ligje ASH

Ligji për akademinë

Veprimtaria e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë e kryen funksionin e saj në përputhje me ligjin “Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, nr. 53/2019, datë. 18.07.2019.

Kliko për të parë të plotë ligjin bazë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nr.53/2019, dt.18.07.2019 (i përditësuar).

Lexo Ligjin nr. 80/2022 për RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËFINANCIMIN E PROJEKTIT MADHOR NË ALBANOLOGJI “ENCIKLOPEDIA SHQIPTARE”.