• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
 • +355 4 2230305
Resolving Issues

Komisionet

Komisione të përhershme shkencore

Lista me përbërjen e komisioneve të përhershme shkencore të ASH

 1. Komisioni i gjuhësisë, letërsisë;
 2. Komisioni i historisë;
 3. Komisioni i shkencave sociale, juridike, ekonomike;
 4. Komisioni i artit;
 5. Komisioni i matematikës, informatikës;
 6. Komisioni i fizikës, kimisë;
 7. Komisioni i inxhinierisë;
 8. Komisioni i mjekësisë;
 9. Komisioni i biologjisë, bujqësisë, veterinarisë.
 10. Komisioni i arkeologjise;
 11. Komisioni i antropologjisë, trashëgimisë kulturore;