• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Procesi i Berlinit

Procesi i Berlinit

Konferenca e Romës, 2018

Shkarkoni deklaratën në gjuhën angleze 

Konferenca e Parisit, 2017

Shkarkoni deklaratën në gjuhën shqipe
Shkarkoni deklaratën në gjuhën angleze 

Konferenca e Vjenës, 2016

Shkarkoni deklaratën në gjuhën shqipe
Shkarkoni
 deklaratën në gjuhën angleze 

Konferenca e Berlinit, 2015

Shkarkoni deklaratën në gjuhën shqipe
Shkarkoni deklaratën në gjuhën angleze