• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Urdhëra

Urdhëra

  • Lexo Urdhër nr. 21, datë 21.3.2024 “Për përdorimin e vulave të Njësive kërkimore të përhershme, si dhe njësimin e qarkullimit të dokumentacionit administrativ në Akademinë e Shkencave”
  • Lexo Urdhër nr 20, datë 13.03.2024 Për ngritjen e komisionit të ekspertizës
  • Lexo Urdhër Nr.6, datë 14 Shkurt 2024: “Për asgjësimin e vulave të vjetra të instituteve të albanologjisë dhe zëvendësimin e tyre me vula të reja, në përputhje me VKM nr. 338 datë 31.5.2023 Për mbylljen e veprimtarisë së Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe riorganizimin e njësive kryesore të saj”