• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Kryetar në vite

Kryetarë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në vite

Akad. Aleks BUDA
1972-1993
Akad. Shaban DEMIRAJ
1993-1997
Akad. Ylli POPA
1997-2008
Akad. Teki BIÇOKU
2008-2009
Akad. Gudar BEQIRAJ
2009-2014
Akad. Muzafer KORKUTI
2014 – 2017
Akad. Skënder GJINUSHI
2019-2023