• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

NanoAlb-i Veprimtaria

Veprimtari të pritshme

TRENDS IN NANO TECHNOLOGY

TNT 2021 

  • Lexo Njësia e Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë shqiptare zhvillon takimin me kryetarin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë akad.Skënder Gjinushin
  • Lexo Vendim Nr. 21, datë 28.02.2020, “Për ngritjen e komitetit organizator vendës për kongresin ndërkombëtar [Tendencat në nano teknologji 2020]”

Veprimtari të realizuara

NANO-SHKENCA & NANO-TEKNOLOGJIA (NANOALB)

Veprimtaritë