• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Vendime

Deklarata / Vendime

  • Lexoni: Vendimi nr. 63 “Për miratimin e Kartës themelore për Akademinë e të Rinjve të Shqipërisë”
  • Lexoni: “Karta themelore e Akademisë së të Rinjve të Shqipërisë”
  • Lexoni: “DEKLARATË PËR SHTYP MBI PARIMET UDHËZUESE TË AKADEMIVE TË TË RINJVE”
  • Lexoni: “Declaration on the Guiding Principles of Young Academies November 2019”