Konferencë ndërkombëtare: “Roli i mjekësisë veterinare në një përqasje shëndetësore”

Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës do të mbajë më 27 maj 2022 në sallën “Aleks Buda” konferencën ndërkombëtare “Roli i mjekësisë veterinare në një përqasje shëndetësore”/ “Role of veterinary medicine in one health approach”.

Objektivi kryesor i konferencës është diskutimi mbi rolin dhe vendin e mjekësisë veterinare në një përqasje shëndetësore, për evidentimin/zbulimin e hershëm të sëmundjeve emergjente, riemergjente dhe zoonozave. Kjo konferencë do të krijojë mundësi debati dhe diskutimi midis specialistëve, kërkuesve dhe shkencëtarëve.

Veprimtaria do të mbahet me pjesëmarrjen e kërkuesve, stafit pedagogjik, studentëve, etj., nga universitete dhe institucione të tjera nga Shqipëria, si dhe nga universitete të ndryshme europiane/joeuropiane.

Komiteti honorifik

Skënder Gjinushi, Kryetar i Akademisë së Shkencave

Fatbardh Sallaku, Rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës

Neki Frashëri, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Efigjeni Kongjika, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Komiteti shkencor

Ilia Mikerezi, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Rezart Postoli, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Erinda Lika, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Kiril Krstevski, Universiteti Methodius në Shkup, Maqedonia e Veriut

Bryan Markey, Kolegji Universitar i Dublinit, Irlandë

Seamus Fanning, Kolegji Universitar i Dublinit, Irlandë

Gerald Barry, Kolegji Universitar i Dublinit, Irlandë

Camilla Luzzago, Universiteti i Milanos, Itali

Gabriele Brecchia, Universiteti i Milanos, Itali

Anila Hoda, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Bizena Bijo, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Xhelil Koleci, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Komiteti organizues

Anita Koni, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Sonila Coçoli, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Majlind Sulçe, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Anita Berberi, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Bashkëngjitur gjeni ftesën e Konferencës.