• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
 • +355 4 2230305
Resolving Issues

ASHAK

Marrëveshje Bashkëpunimi Kërkimor-Shkencor Ndërmjet Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
ASHAK (1)
 • Kliko për të lexuar protokollin 2024-2025, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit kërkimor shkencor dhe artistik.
 • Kliko për të lexuar protokollin 2022-2023, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit.
 • Kliko për të lexuar protokollin 01.02.2020-31.12.2021, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit kërkimor shkencor dhe artistik.
 • Kliko për të lexuar protokollin 2018-2020, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të lexuar protokollin 2015-2017, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të lexuar protokollin 2013-2015, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të lexuar protokollin 2011-2013, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të lexuar protokollin 2009-2011, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të lexuar protokollin 2007-2009, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të lexuar protokollin 2005-2007, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të lexuar protokollin 2003-2005, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të lexuar protokollin 2000-2002, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
 • Kliko për të parë lexuar marrëveshjen e bashkëpunimit