Konferenca 2018-2019

  1. Konferencë shkencore ndërkombëtare “Romani shqiptar, fillimi i shekullit XXI”

  2. Edicioni i pestë i Forumit Ndërkombëtar të Integrimit të Qytetërimeve

  3. Konferencën “Kina, Ballkani dhe nisma një Brez, një Rrugë”

  4. Konferencën shkencore “Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e shkencës gjeografike shqiptare”