• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Kërkues shkencore

Kërkues shkencorë

Nr

Emër Mbiemër

Shteti

Fusha

1

Akademik Prof. Albert Doja

Francë

Antropologji

2

Akademik Prof. Dr. Arben Merkoçi

Spanjë

Kimi

3

Akademik Prof. Dr. Arjan Durrësi

SHBA

Teknologji Informacioni

4

Akademik Prof. Dr. Adnan Kastrati

Gjermani

Mjekësi

5

Akademik Prof. Dr. Nazim Gruda

Gjermani

Agronomi

6

Prof. Dr. Mira Mezini

Gjermani

Teknologji Informacioni

7

Prof. Dr. Agim Ballvora

Gjermani

Biologji

8

PhD. Erida Gjini

Portugali

Matematikë

9

Prof. Robert Kushe

Kanada

Fizikë

10

Prof. Pirro Shuteriqi

Kanada

Fizikë

11

Genc Kallfa

Kanada

Gjeofizikë

12

Prof. Dr. Resmi Kamberi

Australi

Gjeologji

13

Jorika Rita

Kanada

Teknologji Informacioni

14

Prof. Tamara Konomi (Luarasi)

SHBA

Teknologji Informacioni

15

Prof. Lida Konomi (Thomo)

Greqi

Matematikë

16

PhD. Risto Siliqi

Itali

Gjeofizikë

17

PhD. Arben Shtuke

Itali

Gjeofizikë

18

Dr. Daver Çano

SHBA

Fizikë

19

Dr. Teodor Todhe

SHBA

Mjekësi

20

Prof. Elvin Kedhi

Hollandë

Mjekësi

21

Phd. Anila Mjeda

Irlandë

Fizikë

22

Dr. Ludvig Kapllani

Kanada

Gjeofizikë

23

PhD. Elida Dakoli

SHBA

Muzikë

24

PhD. Orieta Dado

Gjermani

Muzikë

25

PhD. Redi Llupa

SHBA

Muzikë

26

PhD. Thomas Simaku

Angli

Muzikë

27

PhD. Andi Hoxhaj

Angli

Drejtësi

28

Prof. as. Gjergj Dodbiba

Japoni

Gjeofizikë

29

PhD. Joris Gjata

SHBA

Sociologji

30

PhD. Gerta Hoxhaj

SHBA

Biologji/mjekësi

31

PhD. Elton Zeqiraj

Angli

Biologji/Biokimi

32

PhD. Erisa Saraçi

SHBA

Kimi Industriale

33

Dr. Ornela Gjata

SHBA

Biologji

34

PhD. Dentina Zalli

Angli

Biomjekësi

35

PhD. Argita Zalli

Angli

Biologji

36

PhD. Dorina Saro

SHBA

Biokimi

37

PhD. Eris Duro

Angli

Biologji

38

PhD. Enera Xhaferri

Gjermani

Kimi

39

PhD. lirjana Sino Toptani

Itali

Fizikë

40

PhD.Vilma Xhakollari

Itali

Bujqësi

41

PhD. Edmond Binjaku

Kanada

Arkitekturë

42

Dr. Arjola Xhaja

Gjermani

Obstetër Gjinekologji

43

Dr. Aldiona Kërri

Kinë

Kardiologji

44

Klara Serjani

Kanada

Farmakologji

45

Dr. Josif Grabocka

Gjermani

Teknologji Informacioni

46

Dr. Elis Kulla

Japoni

Teknologji Informacioni