Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Konferencë ndërkombëtare e studimeve shqiptaro-greke me temë: “Përmasa diakronike dhe sinkronike të ndërveprimit gjuhësor dhe kulturor midis grekëve dhe shqiptarëve”

 

Konferenca e dytë ndërkombëtare e studimeve shqiptaro-greke me temë: “Përmasa diakronike dhe sinkronike të ndërveprimit gjuhësor dhe kulturor midis grekëve dhe shqiptarëve” (27-28 mars 2015).


Konferenca u organizua nga Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike në bashkëpunim me Lidhjen Filologjike Shqiptaro-Greke, Institutin e Studimeve Moderne Greke të Universitetit “Aristoteli” të Selanikut.


Kumtimet prekën një tematikë të larmishme: marrëdhëniet shekullore gjuhësore-kulturore midis shqipes dhe greqishtes, ndikimet e kulturave përkatëse mbi njëra-tjetrën, krijimin e bashkësive kulturore, të folmet greke në Shqipëri, dialektet dhe të folmet arvanite në Greqi, vlerat e kulturës materiale dhe shpirtërore të shqiptarëve dhe grekëve etj. Një panel i posaçëm iu kushtua arsimimit të fëmijëve të emigrantëve shqiptarë në Greqi.