Konferenca 2015

 • Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Letrat Shqipe dhe Gjuhët e Tjera të Letërsisë
 • Akademia e Shkencave e Shqipërisë merr pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me titull: “ Earth Observation, Open Science 2.0″
 • Akademi Solemne Dhimitër Shuteriqi 100-vjetori i lindjes
 • Konferenca e përbashket shkencore mbi Ballkanin Perëndimor
 • Konferenca e Këshillit Ndërakademik të Europës Juglindore
 • Akademia solemne: “Mahir Domi – 100-vjetori i lindjes” (13 mars 2015)
 • Konferenca shkencore ndërkombëtare kushtuar jetës dhe veprës së Th. Mitkos
 • Konferencë ndërkombëtare e studimeve shqiptaro-greke me temë: “Përmasa diakronike dhe sinkronike të ndërveprimit gjuhësor dhe kulturor midis grekëve dhe shqiptarëve”
 • Konferenca jubilare: “Hekuran Mara në 90-vjetorin e lindjes”
 • Veprimtari kulturore me rastin e 80-vjetorit të lindjes së akademikut të asociuar, Mark Tirta
 • Konferenca shkencore: “A. Z. Çajupi midis të shkuarës dhe të ardhshmes”
 • Konferencën shkencore ndërkombëtare “Development of hydrological and hydraulic study of regulation of Shkodra Lake and Buna River water regime (Zhvillimi i studimeve të rregullimit hidrologjik dhe hidraulik të regjimit ujor të Liqenit të Shkodrës dhe Lumit Buna)”
 • “Konferencën shkencore ndërkombëtare për tokën” (International Conference on Soil)
 • “Konferencën shkencore ndërkombëtare “Faktorët e të ushqyerit dhe ndikimi në sëmundshmëri: shëndeti përmes të ushqyerit”
 • “Konferencën shkencore ndërkombëtare “Roli i gjeologëve Austro-Hungarezë në krijimin dhe zhvillimin e Gjeologjisë Shqiptare”
 • Forumin shkencor “Ujërat ndërkufitare tokësorë të Shqipërisë: gjendja dhe problematikat”
 • Konferencën shkencore me rastin e 95-vjetorit të lindjes të akademik Mentor Përmeti
 • Konferencën shkencore ndërkombëtare “Albert Ajnshtajn dhe Teoria e Përgjithshme e Relativitetit”