Tematika: Takim i Asamblesë së ASH-së me grupin e punës për reformën në kërkimin shkencor, për të diskutuar rreth materialit të përgatitur nga Asambleja e ASH-së dhe nga grupi i punës për këtë reformë.

Lexoni: Harta e rrugës (Road Map) e reformës së sistemit të institucioneve të kërkimit shkencor.