Tematika: Vazhdim i diskutimeve për materialet e përgatitura për reformën në kërkimin shkencor në bashkëpunim me grupin e punës, si dhe hapje fushash për titullin “Akademik i asociuar” – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së, 1 vend në fushën e shkencave të jetës, 1 vend në fushën e antropologjisë, si dhe 1 vend për “Akademik i përhershëm” – anëtar i përhershëm i Asamblesë së ASH-së.