Tematika: Votimi për titullin “Akademik” – anëtar i rregullt i Asamblesë së ASH-së. Pas votimit të fshehtë, fituesit janë:

  • Akademik Edmond Pinguli, në fushën e hidroenergjetikës
  • Akademik Marenglen Verli, në fushën e histories.