Viti 2019

Velo M., Arkitekturë - Art popullor
Viti: 2019
Faqe: 190
ISBN: 978-9928-237-84-2

Shuteriqi, Z., Muzika shqiptare (pjesa e parë, 1878-1940)
Viti: 2019
Faqe: 243
ISBN: 978-9928-237-82-8

Resuli, B., Abdomeni akut (vademecum)
Viti: 2019
Faqe: 198
ISBN: 978-9928-237-76-7

Riza, E., Banesa popullore shqiptare me qoshk
Viti: 2019
Faqe: 210
ISBN: 978-9928-237-54-5

Çapaliku, S., Sita estetike (mbi estetikat e artit shqiptar)
Viti: 2019
Faqe: 346
ISBN: 978-9928-237-59-0

Kodiku Beratas Me një botim kritik të pjesës shqip të përgatitur nga Bardhyl Demiraj
Viti: 2019
Faqe: 451
ISBN: 978-9928-237-56-9

Demiraj, Sh., Jul Variboba në trashëgiminë e tij
Viti: 2019
Faqe: 249
ISBN: 978-9928-237-55-2

Spahiu, Xh., Bota ku eci (poezi)
Viti: 2019
Faqe: 102
ISBN: 978-9928-237-61-3

Rrapaj, F. M., Këngë popullore nga Çamëria
Viti: 2019
Faqe: 750
ISBN: 978-9928-237-57-6

Likaj, E., Hadaj, G., Ndikime në fjalëformat e shqipes
Viti: 2019
Faqe: 218
ISBN: 978-9928-237-62-0

Baçe, A., Qytetet dhe qytezat ilire dhe në Iliri. Pjesa e parë: Iliria Veriore (Istria-Drin)
Viti: 2019
Faqe: 558
ISBN: 978-9928-237-71-2

Hudhri, F., Shqiptarët në artin botëror
Viti: 2019
Faqe: 580
ISBN: 978-9928-141-05-7

Koço, E., Bota muzikore shqiptare - Traditë dhe individualitete
Viti: 2019
Faqe: 962
ISBN: 978-9928-237-68-2

Gjergji, A., Veshjet shqiptare në shekuj (Ribotim)
Viti: 2019
Faqe: 338
ISBN: 978-9928-237-67-5

Beci, B., Historia e formimit të strukturës dialektore të shqipes
Viti: 2019
Faqe: 273
ISBN: 978-9928-237-69-9

Koçollari, I., Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali pashë Tepelenës
Viti: 2019
Faqe: 765
ISBN: 978-9928-237-70-5

Sinani, Sh., Vepra e Dritëro Agollit dhe Brezi i viteve 1960
Viti: 2019
Faqe: 531
ISBN: 978-9928-237-60-6

Haxhimihali, Dh., Topi, D., Andoni, E., Fjalor i termave bazë të kimisë (shqip-anglisht, anglisht-shqip)
Viti: 2019
Faqe: 428
ISBN: 978-9928-237-66-8

Sina (Kilica), H., Kodikët ekfonetikë të Shqipërisë
Viti: 2019
Faqe: 312
ISBN: 978-9928-237-79-8

Tirta, M., Mitologjia ndër shqiptarë
Viti: 2019
Faqe: 458
ISBN: 978-9928-237-58-3

Thëngjilli, P., Aliu midis historisë dhe legjendës
Viti: 2019
Faqe: 1010
ISBN: 978-9928-237-75-0