Viti 2020

Ismajli, R., Gjuhë standarde dhe histori identitetesh (ribotim i plotësuar)
Viti: 2020
Faqe: 544
ISBN: 978-9928-339-18-8

Daija, T., Halili dhe Hajria (partitura)
Viti: 2020
Faqe: 598

Beci, B., L’union linguistique balkanique à la lumière des données de la langue albanaise
Viti: 2020
Faqe: 184
ISBN: 978-9928-237-92-7

Thomai, J., Samara, M., Haxhillazi, P., Shehu, H., Feka, Th., Memisha, V., Fjalor i gjuhës shqipe
Viti: 2020
Faqe:766
ISBN: 978-9928-339-04-1

Jashari, A., Fjalori i homonimeve në gjuhën shqipe
Viti: 2020
Faqe:814
ISBN: 978-9928-339-05-8

Xhuvani, A., Fjalori i gjuhës shqipe
Viti: 2020
Faqe:755
ISBN: 978-9928-339-03-4

Ceka, N., Në fillimet e qytetit ilir
Viti: 2020
Faqe:322
ISBN: 978-9928-339-27-0

Qirjazi, Q. Dhori, Thimi Mitko - Bleta shqiptare, shkrime të tjera dhe dokumente, vëll.1
Viti: 2020
Faqe: 499
ISBN: 978-9928-339-15-7 (Kolana)
ISBN: 978-9928-339-16-4 (V.1)

Qirjazi, Q. Dhori, Thimi Mitko - Bleta shqiptare, shkrime të tjera dhe dokumente, vëll.2
Viti: 2020
Faqe: 392
ISBN: 978-9928-339-15-7 (Kolana)
ISBN: 978-9928-339-17-1 (V.2)

Gruda, Gj., Relievi strukturor i Shqipërisë
Viti: 2020
Faqe: 609
ISBN: 978-9928-237-89-7

Grup autorësh, Alternativa të energjisë së ripërtëritshme
Viti: 2020
Faqe: 545
ISBN: 978-9928-339-22-5

Velaj, O., Balada - nga oraliteti në letërsi (një vështrim i baladës shqiptare në kontekst ndërballkanik)
Viti: 2020
Faqe: 373
ISBN: 978-9928-339-09-6

Gjeçovi, Xh., Kosova në relacionet shqiptaro-jugosllave në vitet e Luftës së Dytë Botërore (1939-1944)
Viti: 2020
Faqe: 407
ISBN: 978-9928-339-25-6

Jorgaqi, K., Fjalori i shqipes së Faik Konicës
Viti: 2020
Faqe: 572
ISBN: 978-9928-237-98-9

Kasmi, M., Marrëdhëniet shqiptaro-gjermane në shekullin XX (1900-1945)
Viti: 2020
Faqe: 572
ISBN:978-9928-339-02-7

Koçollari, I., Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali pashë Tepelenës, vëll.II
Viti: 2020
Faqe: 521
ISBN:978-9928-237-94-1

Verli, M., Shqipëria në dokumentet austro-hungareze : viti 1914, vëll. 6
Viti: 2020
Faqe: 600
ISBN: 978-9928-289-07-0 (Kolana)
ISBN: 978-9928-237-95-8 (Vol. 6)

Verli, M.,Rama, F.,Musaj, F., Shqipëria në dokumentet austro-hungareze : viti 1914, vëll. 7
Viti: 2020
Faqe: 540
ISBN: 978-9928-289-07-0 (Kolana)
ISBN: 978-9928-237-93-4 (Vol. 7)

Leka, A., Realizëm socialist në Shqipëri
Viti: 2020
Faqe: 200
ISBN:978-9928-237-90-3

Dedja, B., Drejt enigmave të psikikës së njeriut
Viti: 2020
Faqe: 210
ISBN: 978-9928-339-06-5

Shkurtaj, Gj., Ligjërimet arbëreshe
Viti: 2020
Faqe: 515
ISBN: 978-9928-237-91-0

Tole, V.S., Banda kombëtare "Vatra", një histori unike shqiptaro-amerikane
Viti: 2020
Faqe: 440
ISBN: 978-9928-237-89-7

Çami, Muin, Lufta e popullit shqiptar për çlirimin kombëtar 1918-1920: (përmbledhje dokumentesh), vëll.1
Viti: 2020
Faqe: 568
ISBN: 978-9928-237-96-5

Çami, Muin, Lufta e popullit shqiptar për çlirimin kombëtar 1918-1920: (përmbledhje dokumentesh), vëll.2
Viti: 2020
Faqe: 500
ISBN: 978-9928-237-97-2