Viti 2014

Golemi, B., "Njeriu elektromagnetik" në mjedisin elektromagnetik: probleme të veçanta të bioelektromagnetizmit
Viti: 2014
Faqe: 225
ISBN: 978-99956-10-67-8

Haxhimihali, T. (përg.), Aleks Buda: Kujtime, libri II
Viti: 2014
Faqe: 566
ISBN: 978-99956-10-65-4

Gjeçovi, Xh., Çështje të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare: gjykimi mbi luftën pas shtatëdhjetë vjetësh
Viti: 2014
Faqe: 750
ISBN: 978-99956-10-71-5

Çeliku, M., Çështje të shqipes standarde
Viti: 2014
Faqe: 504
ISBN: 978-9928-178-00-8

Pinguli, E; Pinguli, N., Drejtimi që duhet të marrë industria e prodhimit të energjisë elektrike në dekadat e ardhshme në shfrytëzimin e fuqisë së erës në botë dhe Shqipëri
Viti: 2014
Faqe: 164
ISBN: 978-99956-10-73-9

Mitko, Th.; (Përg. Qiriazi, Dh. ), Fjalëtore shqip-gërqisht, gërqisht-shqip dhe ndihmesa të tjera leksikografike
Viti: 2014
Faqe: 778
ISBN: 978-99956-10-72-2

Dhuci, O.; Zaho, L., Fjalor i termave të bankës: shqip-anglisht-frëngjisht-italisht-rusisht Viti: 2014
Faqe: 476
ISBN: 978-9928-4198-2-8

Frashëri, K., Jeta e një historiani
Viti: 2014
Faqe: 464
ISBN: 978-99956-10-69-2

Tole, V. S., Këngët partizane, trashëgimia shpirtërore e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare: (në kuadrin e 70-vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë: (1944-2014)
Viti: 2014
Faqe: 249
ISBN: 978-99956-10-70-8

Pinguli, E.; Kamenica, M.; Negovani, K.; Gjeta, N., Mbrojtja e qytetit të Shkodrës nga përmbytjet
Viti: 2014
Faqe: 197
ISBN: 978-99956-10-60-9

Prifti, K., Popullsia e Kosovës: 1831-1912
Viti: 2014
Faqe: 1062
ISBN: 978-99956-10-68-5

Bulo, J., Shpirti i fjalës
Viti: 2014
Faqe: 461
ISBN: 978-99943-1-962-6