Viti 2013

Tirta, M., Lëvizje migruese të shqiptarëve: të brendshme e në popujt më afër
Viti: 2013
Faqe: 342
ISBN: 978-99956-10-60-9

Subashi, Sh.; Pano, K.; Subashi, N., Fjalor i termave të patologjisë = Dictionary of terms of pathology: shqip-latinisht-anglisht-frëngjisht-italisht-rusisht
Viti: 2013
Faqe: 631
ISBN: 978-99956-10-61-6

Uçi, A., Estetika Migjeniane: fryma moderne në letërsinë shqipe
Viti: 2013
Faqe: 608
ISBN: 978-99956-10-58-6

Bushati, S.; Frashëri, A., Atlasi gjeotermal i Shqipërisë dhe platformë e shfrytëzimit të nxehtësisë së tokës = Geothermal atlas of Albania sand platform for use of earth's heat
Viti: 2013
Faqe: 158
ISBN: 978-99956-10-62-3

Pinguli, E., Studime e përgjithësime teoriko-praktike të shpërthimeve të mëdha me ngarkesa të përqendruara të lëndës plasëse, vëll. I
Viti: 2013
ISBN: 978-9956-10-37-1

Pinguli, E., Studime e përgjithësime teoriko-praktike të shpërthimeve të mëdha me ngarkesa të përqendruara të lëndës plasëse, vëll. IV
Viti: 2013
ISBN: 978-9956-10-37-1

Pinguli, E., Studime e përgjithësime teoriko-praktike të shpërthimeve të mëdha me ngarkesa të përqendruara të lëndës plasëse, vëll. II
Viti: 2013
ISBN: 978-9956-10-37-1

Pinguli, E., Studime e përgjithësime teoriko-praktike të shpërthimeve të mëdha me ngarkesa të përqendruara të lëndës plasëse, vëll. III
Viti: 2013
Faqe: 100
ISBN: 978-99956-10-45-6

Korkuti, M., Archaeological studies on the prehistory of Albania
Viti: 2013
Faqe: 556
ISBN: 978-99956-10-51-7

Korkuti, M; Bulo, J. (red.)., Akademi solemne kushtuar 100-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë
Viti: 2013
Faqe: 194
ISBN: 978-99956-10-59-3

Domi, M., Studime sintaksore, vepra I Viti: 2013
Faqe: 468
ISBN: 978-99956-10-57-9

Sota, V.; Kongjika, E., Kulturat bimore indore dhe qelizore
Viti: 2013
Faqe: 266
ISBN: 978-99956-10-59-3

Spahiu, Xh., Vetëtimë: poezi
Viti: 2013
Faqe: 144
ISBN: 978-99956-10-63-0

Pinguli, E.; Vasili, P., Monografi mbi studimin për prodhimin e energjisë elektrike nga era dhe gazi natyral
Viti: 2013
Faqe: 71

Pinguli, E.; Negovani, K., Monografi për shfrytëzimin e rërave me përmbajtje të lartë silici të vendburimit Shkozë–Tiranë, çimentos dhe gëlqeres Fushë-Krujë, për prodhimin industrial të gazo-betonit dhe gazo-silikatit në Tiranë
Viti: 2013
Faqe: 64