Viti 2012

Bushati, S.; Haxhimihali Dh.; Kongjika, E.; Bulo, J., Riza, E. (red.), 40 vjet Akademi e Shkencave e Shqipërisë (album)
Viti: 2012
Faqe: 218
ISBN: 978-99956-10-50-7

Aleks Buda një jetë për Albanologjinë: konferencë shkencore
Viti: 2012
Faqe: 184
ISBN: 978-99956-10-30-2

Frashëri, Kristo, Lidhja Shqiptare e Prizrenit: (1878-1881)
Viti: 2012
Faqe: 755
ISBN: 978-99956-10-48-7

Frashëri, Kristo (përg.), Ismail Qemali (album)
Viti: 2012
Faqe: 107
ISBN: 978-99956-10-37-0

Thomo, Pirro, Korça: urbanistika dhe arkitektura
Viti: 2012
Faqe: 430
ISBN: 978-99956-10-50-0

Stratobërdha, Pandi; Pinguli, Edmond, Monografi mbi studimin hidroenergjitik të lumit Vjosa
Viti: 2012
Faqe: 71
ISBN: 978-99956-10-52-4

Vangjeli, Jani (termat, skicat, indeks dhe red.); Krasniqi, Feriz; Susuri, Latif; Kongjika, Efigjeni, Fjalor shpjegues i termave të botanikës: (shqip, latinisht, anglisht)
Viti: 2012
Faqe: 1563
ISBN: 978-99956-10-49-4