Viti 2009

Çeliku, M., Çështje të shqipes standarde (botimi III, i plotësuar)
Viti: 2009
Faqe: 475
ISBN: 978-99956-07-51-7

Eqrem Çabej dhe vendi i tij në shkencat albanologjike: konferencë shkencore në 100 vjetorin e lindjes së tij
Viti: 2009
Faqe: 257
ISBN: 978-99956-10-31-9

Grup autorësh; Lafe, Emil (red. i përgj.), Fjalor enciklopedik shqiptar, vëll. III: N–ZH
Viti: 2009
Faqe: 1803-3061
ISBN: 978-99956-10-32-6

Historia e popullit shqiptar, vëll. IV
Viti: 2009
Faqe: 480
ISBN: 978-99943-1-515-4

Prifti, Kristaq (red.), 100-vjetori i Kongresit të Manastirit: (konferencë shkencore)
Viti: 2009
Faqe: 278
ISBN: 978-99956-10-33-3

Thomai, Jani, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe: Semantikë leksikore (Botim i ripunuar dhe i përmirësuar)
Viti: 2009
Faqe: 318
ISBN: 978-99956-776-2-6

Thomai, Jani; Lafe, Emil; Pasho, Hëna; Duro, Agron; Proko, Vilma (red), Gjendja dhe zhvillimi i terminologjisë shqipe - probleme dhe detyra: Konferencë shkencore
Viti: 2009
Faqe: 296
ISBN: 978-99956-10-30-2