Viti 2010

Aliu, Ali; Ahmeti, Sabri; Kraja, Mehmet (këshilli red.), Historia e letërsisë shqipe: Materialet e konferencës shkencore, 30-31 tetor 2009, në Prishtinë
Viti: 2010
Faqe: 265
ISBN: 978-9951-413-90-9

Haxhimihali, Dh.,Histori e prodhimit kimik në Shqipëri: Nga lashtësia deri në kohën e sotme
Viti: 2010
Faqe: 238
ISBN: 978-99956-1035-7

Ismajli, Rexhep; Bokshi, Besim; Kraja, Mehmet (këshilli red.), Çështje të studimeve diakronike të shqipes: Materialet e Konferencës shkencore, 6 korrik 2009, në Prishtinë
Viti: 2010
Faqe: 237
ISBN: 978-9951-413-88-6

Kume, K. (kryered.),Biodiversiteti: Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm - faktor kyç për zhvillimin rural=Biodiversity. Conservation and Sustainable use for rural development
Viti: 2010
Faqe: 308
ISBN: 978-9928-105-16-5

Papleka, Feride, Dhimitër S. Shuteriqi)
Viti: 2010
Faqe: 710
ISBN: 978-99956-10-36-4

Silo, Vilson; Bushati, Salvatore, Gjeofizika e zbatuar në shkencat e tokës (pjesa I)
Viti: 2010
Faqe: 410
ISBN: 978-99956-83-64-1

Aleks Buda në 100-vjetorin e lindjes: in memoriam
Viti: 2010
Faqe: 440
ISBN: 978-99956-10-34-0

Korkuti, Muzafer, Qytetërimi neolitik dhe eneolitik në Shqipëri
Viti: 2010
Faqe: 354
ISBN: 978-99956-10-42-5

Riza, Emin, Banesa popullore shqiptare
Viti: 2010
Faqe: 203
ISBN: 978-99956-10-40-1

Shuteriqi, Dhimitër S, Dëshmi parabuzukiane të fjalës shqipe
Viti: 2010
Faqe: 238
ISBN: 978-99956-10-39-5

Zenelaj, Rustem; Çaushi, Elvira, Koleksioni i majave industriale: katalogu i kulturave
Viti: 2010
Faqe: 138
ISBN: 978-99956-10-46-3

Tole, Vasil S., Sprovë për një fjalës të muzikës popullore homofonike të Shqipërisë së Veriut
Viti: 2010
Faqe: 150
ISBN: 978-99956-10-41-8

Aliaj, Shyqyri; Koçiu, Siasi; Muço, Betim; Sulstarova, Eduard, Sizmiciteti, sizmoteknika dhe vlerësimi i rrezikut sizmik në Shqipëri
Viti: 2010
Faqe: 312
ISBN: 978-99956-10-26-5

Sinani, Shaban, Kodikët e Shqipërisë në "Kujtesën e botës"
Viti: 2010
Faqe: 690
ISBN: 978-9928-109-03-3

Uçi, Alfred, Filozofia Don Kishotit
Viti: 2010
Faqe: 622
ISBN: 978-99956-10-37-1