Viti 2007

Bërxholi, Arqile, Lunxhëria: Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet: Studim socio-gjeografik
Viti: 2007
Faqe: 410

Biçoku, T.,Kontributi i të huajve në fushën e gjeoshkencave të Shqipërisë
Viti: 2007
Faqe: 523
ISBN: 978-99956-10-00-5

Dibra, M., Metafora: në këngët popullore shqiptare
Viti: 2007
Faqe: 364
ISBN: 978-99943-909-5-3

Grup autorësh, Historia e popullit shqiptar III: periudha e Pavarësisë 28 nëntor 1912–7 prill 1939
Viti: 2007
Faqe: 600
ISBN: 978-99927-1-269-6

Gjinari, J.; Beci, B.; Shkurtaj, Gj.; Gosturani, Xh.; Dodi, A., Totoni, M., Atlas dialektologjik i gjuhës shqipe, vëll. I. Università degli Studi di Napoli l’Oriente, Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale
Viti: 2007
Faqe: 464
ISBN: 978-8895-044-18-7

Meta, Beqir. (përkth. nga shqipja: Koleka, Benet), Albania and Greece 1949-1990: The exclusive peace
Viti: 2007
Faqe: 336
ISBN: 978-99943-909-4-6

Muka, A., Ndërtimet fshatare shqiptare: shek. XVIII-XX
Viti: 2007
Faqe: 687
ISBN: 978-99943-909-6-0

Nosi, L.; Verli, M.; Duka, F., Dokumente historike për t’i shërbye historisë sonë kombëtare: Me rastin e 95-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë
Viti: 2007
Faqe: 356
ISBN: 978-99956-10-04-3

Sala, Skënder, Sulova: Gjeomorfologjia, mjedisi dhe njerëzit
Viti: 2007
Faqe: 235

Selimi, Y.; Xhagolli, N., Jetë familjare: Fushat Bregdetare të Shqipërisë Veriore
Viti: 2007
Faqe: 151
ISBN: 978-99956-10-02-9

Sotiri, N., E folmja e Golëmit pasuri e gjuhës shqipe: Vëzhgime etno-gjuhësore në romanin “Valle mbi humnerë” të shkrimtarit Faik Islami
Viti: 2007
Faqe: 142
ISBN: 978999943-43-14-0

Tirta, Mark, Panteoni e simbolika: doke e kode në etnokulturën shqiptare
Viti: 2007
Faqe: 378
ISBN: 978-99956-10-04-3

Stratobërdha, P., Mbi teorinë e modelimeve hidraulike të lumenjve
Viti: 2007
Faqe: 219
ISBN: 978-99943-909-9-1

Topalli, K., Fonetika historike e gjuhës shqipe
Viti: 2007
Faqe: 712
ISBN: 978-99943-46-08-0

Uçi, A., Estetika e folklorit
Viti: 2007
Faqe: 418
ISBN: 978-99943-909-8-4

Uçi, Alfred, Universi estetik, vëll. III
Viti: 2007
Faqe: 602
ISBN: 978-99943-909-7-7

Zekaj, Zh.; Mullaj, A.; Bacu, A.; Hoda, P., Karakterizimi i disa specieve të florës shqiptare me metoda citologjike dhe molekulare
Viti: 2007
Faqe: 142
ISBN: 978-99956-10-03-6