Viti 2006

Çabej, Eqrem. (Përg. për botim: Mansaku, Seit; Omari, Anila; Çabej, Brikena), Studime etimologjike në fushë të shqipes, bleu VI. Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë
Viti: 2006
Faqe: 435
ISBN: 99943-817-1-7

Demiraj, Sh., The origin of the Albanians: linguistically investigated
Viti: 2005
Faqe: 235
ISBN: 99943-817-1-7

Duka, Ferit (përg.), Skënderbeu dhe Evropa: konferenca shkencore ndërkombëtare, 9-10 dhjetor 2005 (përmbledhje kumtesash)
Viti: 2006
Faqe: 484
ISBN: 99943-909-2-9

Grup aut orësh, Duro, A. (red.), Fjalor i termave themelorë të bujqësisë
Viti: 2006
Faqe: 1021
ISBN: 99943-817-9-2

Meta, Beqir. (përkth. nga shqipja Ibrahimi, Adelina), Greek-Albanian Tension 1939-1949
Viti: 2006
Faqe: 564
ISBN: 99943-817-7-6

Ndoja, Rrok, Shmangiet: një shteg hulumtimesh gjeometrike
Viti: 2006
Faqe: 125
ISBN: 99943-909-1-0

Sala, S.; Krutaj, F.; Meçaj, N., Gjeomorfologjia e bregdetit jonian
Viti: 2006
Faqe: 145
ISBN: 99943-817-4-1

Tirta, M., Mjeshtëria e kërkimit shkencor në etnologji
Viti: 2006
Faqe: 160
ISBN: 99943-817-8-4

Thomai, J.; Samara, M.; Haxhillazi, P.; Shehu, H.; Feka, Th.; Memisha, V.; Goga, A., Fjalor i gjuhës shqipe
Viti: 2006
Faqe: 1250
ISBN: 99943-817-5-X

Xhagolli, A. (kryered.), Çështje të folklorit shqiptar, vëll. IX
Viti: 2006
Faqe: 406

Xhagolli, A.; Tyto, N. (mblodh.), Këngë popullore të Rrethit të Përmetit
Viti: 2006
Faqe: 562
ISBN: 99943-817-2-5

Xholi, Z., Në rrugët e kulturës filozofike: (fragmente dhe portrete)
Viti: 2006
Faqe: 167
ISBN: 99943-817-6-8