Viti 2005

Ajeti, I.; Mansaku, S., Studime dialektore dhe etimologjike
Viti: 2005
Faqe: 492
ISBN: 99943-653-9-8

Bërxholi, A., Ristrukturimi agrar postkomunist në Shqipëri dhe implikimet e tregut të punës: Raport vlerësues studimor
Viti: 2005
Faqe: 118

Dezhgiu, M., Shqipëria nën pushtimin italian: 1939-1943
Viti: 2005
Faqe: 468
ISBN: 99943-763-3-10

Domi, M. (red.), Dialektologjia shqiptare, vëll. VII
Viti: 2005
Faqe: 584
ISBN: 99943-763-1-4

Grup autorësh, Leksikografia shqipe – trashëgimi dhe perspektivë
Viti: 2005
Faqe: 371
ISBN: 99943-763-0-6

Gjergji, A., Veshjet shqiptare në shekuj: Origjina, tipologjia, zhvillimi
Viti: 2005
Faqe: 321
ISBN: 99943-763-7-3

Hana, Lulzim; Telo, Ilia, Tranzicioni në Shqipëri: Arritje dhe sfida
Viti: 2005
Faqe: 385
ISBN: 99943-763-4-9

Hysa, E., Buzuku dhe gjuha e tij
Viti: 2005
Faqe: 450
ISBN: 99943-773-9-X

Ismajli, R.; Hysa, E., Gjuhë standarde dhe histori identitetesh
Viti: 2005
Faqe: 492
ISBN: 99943-733-0-7

Kambo, E., Arsimi në Shqipëri: 1945-1960
Viti: 2005
Faqe: 284
ISBN: 99943-733-2-3

Malltezi, L. (red.), Beteja e Kosovës 1389: Përmbledhje studimesh
Viti: 2005
Faqe: 200
ISBN: 99943-733-1-5

Mato, Jakup, Poetika e dramaturgjisë dhe mendimi estetik
Viti: 2005
Faqe: 328
ISBN: 99943-763-2-2

Misja, K., Fluturat e Shqipërisë: Macrolepidoptera Rhopalocera, Bombyces Sphinges, Noctuidae, Geometridae
Viti: 2005
Faqe: 248
ISBN: 99943-733-6-6

Omari, A. (përg.), Cuneus Prophetarum=Çeta e profetëve (Bogdani, P): Botim kritik me një studim hyrës, faksimile të origjinalit, transkriptim e shënime
Viti: 2005
Faqe: 950
ISBN: 99943-773-8-2

Papagjoni, J., Teatri kombëtar: Udhë - prirje - shfaqje – profile
Viti: 2005
Faqe: 366
ISBN: 99943-763-6-5

Pasho, H., Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe: nga Rilindja deri në vitet ’80 të shek. XX
Viti: 2005
Faqe: 202
ISBN: 99943-733-3-1

Qosja, R.; Islamaj, Sh., Shkrimtarë dhe periudha
Viti: 2005
Faqe: 586
ISBN: 99943-733-7-4

Sala, S., Veçoritë gjeomorfologjike të kodrave të Kërrabës: Studim monografik
Viti: 2005
Faqe: 246
ISBN: 99943-630-5-0

Shuteriqi, Dh., Tekstet shqipe dhe shkrimi i shqipes në vitet 879-1800
Viti: 2005
Faqe: 412
ISBN: 99943-817-0-9

Uçi, Alfred, Universi estetik, vëll. II: Mesjeta, Renesansa, Klasicizmi
Viti: 2005
Faqe: 407
ISBN: 99943-763-8-1

Grup autorësh, Vlerësimi i disa bimëve aromatike mjekësore, perspektiva e kultivimit të tyre
Viti: 2005
Faqe: 60
ISBN: 99943-656-7-3