Viti 2003

Bulo, J., red. De Radës në 100 - vjetorin e vdekjes: Përmbledhje studimesh
Viti: 2003
Faqe: 426
ISBN: 99927-938-5-6

Cipo, K., Leka F., red. Fonetika
Viti: 2003
Faqe: 88
ISBN: 99927-818-8-2

Lami, S., Modelimet e strukturave hidraulike bregdetare
Viti: 2003
Faqe: 232
ISBN: 99927-938-2-1

Meçaj, N.; Krutaj, F., Pellgu i Vjosës: Pasuritë natyrore dhe veçoritë gjeomorfologjike
Viti: 2003
Faqe: 320
ISBN: 99927-1-737-8

Myftiu, A.,Koha e filmit, Vëll. I
Viti: 2003
Faqe: 328
ISBN: 99927-938-4-8

Paparisto, Kolë; Balza, Emin; Vangjeli, Jani, Bimët mjaltore të Shqipërisë
Viti: 2003
Faqe: 270
ISBN: 99927-938-1-3

Përzhita, L.; Hoxha, G., Fortifikime të shekujve IV-VI në Dardaninë Perëndimore
Viti: 2003
Faqe: 163
ISBN: 99927-901-2-1

Pollo, S.; Prifti, K., Në gjurmë të historisë shqiptare, vëll. II: Rilindja Kombëtare. Koha e re dhe e sotme
Viti: 2003
Faqe: 384
ISBN: 99927-938-0-5

Puto, A., Historia diplomatike e çështjes shqiptare 1878-1926
Viti: 2003
Faqe: 391
ISBN: 99927-51-42-8

Topalli, K., Fërkimoret e afrikatet e gjuhës shqipe
Viti: 2003
Faqe: 387
ISBN: 99927-901-9-9

Toti, F.; Gjini, S.; Asllani, Xh.; Leka, F.; Dervishi, V.; Bici, V., Fjalor i termave të stomatologjisë: shqip- anglisht- frëngjisht- italisht- rusisht
Viti: 2003
Faqe: 752
ISBN: 99927-818-9-0

Uçi, Alfred, Universi estetik i antikitetit
Viti: 2003
Faqe: 413

Vangjeli, J., Udhëheqës fushor i florës së Shqipërisë = Guide field of Albanian flora
Viti: 2003
Faqe: 602
ISBN: 99927-818-6-6

Xholi, Z., Pesë mendimtarët më të vjetër të kulturës sonë kombëtare: M. Barleti, Gj. Buzuku, P. Budi, F. Bardhi, P. Bogdani
Viti: 2003
Faqe: 201
ISBN: 99927-901-1-3