Viti 2002

Efigjeni Kongjika; Zakaj, Zhaneta Zakaj; Elvira Çaushi, , Bioteknologjia e bimëve - kulturat "In vitro"
Viti: 2002
Faqe: 337
ISBN: 99927-783-6-9

Spiro Shkurti, Bujqësia në Arbërinë e shek.XIII-XVII
Viti: 2002
Faqe: 352
ISBN: 99927-938-72

Emil Lafe; Nikoleta Cikuli, Fjalor i emrave gjeografikë të Republikës së Shqipërisë
Viti: 2002
Faqe: 347

Androkli Kostallari, Fjalor i shqipes së sotme : (me rreth 35000 fjalë), bot.i 2-të i ripunuar
Viti: 2002
Faqe: 1584
ISBN: 99927-1-607

Gëzim Mara; Virgji Sallabanda; Likurg Roshi, etj.,Fjalor i termave të ekonomisë së transportit : (Shqip-anglisht-frëngjisht-rusisht
Viti: 2002
Faqe: 260
ISBN: 99927-783-9-3

Sami Kumi, Fjalor i termave themelorë të mekanikës : Shqip-anglisht-frëngjisht-italisht-rusisht = Dictionary of basic terms of mecanics
Viti: 2002
Faqe: 1226
ISBN: 99927-783-2-6

Kryered. Mahir Domi,Gramatika e gjuhës shqipe, Vol. I : Morfologjia
Viti: 2002
Faqe: 452
ISBN: 99927-761-6-1

Kryered. Mahir Domi, Gramatika e gjuhës shqipe, Vol. II : Sintaksa
Viti: 2002
Faqe: 684
ISBN: 99927-761-7

Fatmira Musaj; Niko Tanini, Gruaja në Shqipëri në vitet 1912-1939
Viti: 2002
Faqe: 363
ISBN: 99927-783-7-7

Hamit Beqja, Gruaja, kjo qenie e "shenjtë" : (Vëzhgime e meditime)
Viti: 2002
Faqe: 230
ISBN: 99927-818-1-5

Kristaq Prifti, Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime : hartuar nga grup autorësh. Vëllimi i parë.- Ilirët. Mesjeta. Shqipëria nën Perandorinë Osmane gjatë shek. XVI-vitet 20 të shek. XIX.
Viti: 2002
Faqe: 804
ISBN: 99927-1-622-3

Kristaq Prifti, Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime : hartuar nga grup autorësh. Vëllimi i dytë : Rilindja Kombëtare: vitet 30 të shek. XIX-1912
Viti: 2002
Faqe: 602
ISBN: 99927-1-623-1

Selim Islami; Frano Prendi; Skënder Anamali, Ilirët dhe Iliria : te autorët antikë
Viti: 2002
Faqe: 596
ISBN: 99927-1-639-8

Red. Jorgo Bulo, Konferenca shkencore "Gjuha letrare kombëtare dhe bota shqiptare sot"
Viti: 2002
Faqe: 440
ISBN: 99927-818-2-3-X

Kolec Topalli, Mbylltoret e gjuhës shqipe
Viti: 2002
Faqe: 388
ISBN: 99927-783-1-8

Abdurrahim Myftiu; Nexhat Myftiu,Nga letërsia te filmi : Filmi artistik shqiptar dhe çështje të ekranizimit
Viti: 2002
Faqe: 299
ISBN: 99927-818-4

Josif Papagjoni, Regjisorët
Viti: 2002
Faqe: 385
ISBN: 99927-783-4-2

Mahir Domi, Rregullat e pikësimit në gjuhën shqipe
Viti: 2002
Faqe: 128
ISBN: 99927-818-3-1

Studime biologjike : Numër special, Nr.: 5-6/2001 : Konferenca Kombëtare e zhvillimit të shkencave biologjike
Viti: 2002
Faqe: 596

Eqrem Çabej, Studime etimologjike në fushë të shqipes
Viti: 2002
Faqe: 520
ISBN: 99927-761-3-7

Aleks Buda; Red. Tatjana Haxhimihali, Shkrime historike Vëll.3
Viti: 2002
Faqe: 516
ISBN: 99927-1-651-7

Luan Omari, Shteti i së drejtës
Viti: 2002
Faqe: 314
ISBN: 99927-818-0-7

Spiro Shkurti, Tradita bujqësore të shqiptarëve
Viti: 2002
Faqe: 319
ISBN: 99927-783-8-5

Teki Tartari; Efigjeni Kongjika, Transformimi gjenetik i kulturave bujqësore
Viti: 2002
Faqe: 120
ISBN: 99927-783-5-0