Viti 1996

Fonologjia historike e gjuhës shqipe / Shaban Demiraj. – Tiranë :Toena, 1996.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
332 f.;

Gramatika e gjuhës shqipe  / Mehmet Çeliku, Mahir Domi, Spiro Floqi etj.. – Tiranë : , 1996. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
Vol.II: Sintaksa
684 f.;

Letërsia si e tillë : Probleme të vlerësimit të trashëgimisë sonë letrare: Akte të Konferencës shkencore me këtë temë të mbajtur në Tiranë më 28-29  / Red Dilaver Dilaveri. – Tiranë : Toena, 1996
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
430 f.;

Studime etimologjike në fushë të shqipes /Eqrem Çabej; përgatiti për shtyp dhe pajisi me treguesit e fjalëve Seit Mansaku, Anila Omari. – Tiranë : 1996
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
622 f.;

Vepra : Botohet nën kujdesin e Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë/ Mbledhur përgatitur dhe pajisur me shënime nga Nasho Jorgaqi / Fan S. Noli; mblodhi dhe përgatiti Nasho Jorgaqi. – Tiranë : , 1996
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
Vepra 6 : Oratoria, autobiografia, letërkëmbimi, intervista, të ndryshme.
753 f.;