Viti 1995

Gramatika e gjuhës shqipe / Fatmir Agalliu, Engjëll Angoni, Shaban Demiraj etj.; Kryered. Mahir Domi. – Tiranë. : , 1995.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
Vol. i parë.- Morfologjia/ Red.Shaban Demiraj
452 f.;

Punime të Institutit të Kërkimeve Biologjike. / – Tiranë : , 1995. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kërkimeve Biologjike.)
114 f.;

Sistema Informativo dell’Academia delle Scienze : Studio di fattibilità. – Tiranë. : , 1995
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë.)
107 f.;

Të folmet veriperëndimore të Shqipërisë dhe sistemi fonetik i së folmes së Shkodrës / Bahri Beci. – Tiranë : , 1995
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
605 f.;

Vallet e Lunxhërisë / Ramazan H. Bogdani. – Tiranë : , 1995
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
296 f.;