Viti 1994

Libri i kuq : Bimët e kërcënuara e të rralla të Shqipërisë – Tiranë : , 1994.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kërkimeve Biologjike.)
73 f.;

 

Punime të Institutit të Kërkimeve Biologjike / Jani Vangjeli, Babi Ruci, Alfred Mullaj. – Tiranë. : , 1994. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kërkimeve Biologjike. Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit.)
153 f.;

 

Ripushtimi i Kosovës : Shtator 1944-korrik 1945 / Lefter Nasi. – Tiranë : , 1994
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
236 f.;

 

Sistemi foljor i letrarishtes shqiptare bashkëkohore. / Selman Riza. – Tiranë : , 1994
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Departamenti i Gramatikës dhe i Dialektologjisë.)
316 f.;