Viti 1993

Shtatëdhjetë vjet të kishës ortodokse autoqefale shqiptare : simpozium , – Tiranë : , 1993
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
105 f.;