“International Conference on Water Environmental Protection and Sustainable Development”

 

(Bashke) Organizimi i “International Conference on Water  Environmental Protection and Sustainable Development”, mbajtur në Tiranë me 22-23 Shtator 2023, në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës.

Njësia u prezantua me kumtesat: “Water resources” Unit, an opportunity to promote research and cooperation between researchers and water administration authorities.