Tematika: “Diskutim në Asamblenë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për Raportin e ekspertëve për reformën në sistemin e shkencës”.